YAYINLAR

Dinç M.,
‘2014 Uşak İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması: Eski Yunan ve Roma (Arkaik, Klasik, Hellenistik ve Roma ) Yerleşimleri’ 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 11-15 Mayıs 2015 Erzurum.

Dinç M.,
‘2015 Uşak İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması: Eski Yunan ve Roma (Arkaik, Klasik, Hellenistik ve Roma ) Yerleşimleri’ 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 22-27 Mayıs 2016 Edirne.

Dinç M.,
‘Uşak Yüzey Araştırmaları Işığında Akmonia Antik Kenti’ Uluslararası Uşak Arkeoloji Çalıştayı, 9-10 Mayıs 2016 Uşak (Baskıda).

Dinç M.,
‘2016 yılı Uşak İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması: Eski Yunan ve Roma (Arkaik, Klasik, Hellenistik ve Roma ) Yerleşimleri’ 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 22-26 Mayıs 2017 Bursa (Baskıda).

Dinç M.,
‘Uşak’ta Bir Antik Kent: Akmonia’ Anadolu, Arkeoloji, Zaman ve Mekan’ konulu V. Ulusal Arkeoloji Sempozyumu 10-12 Ekim 2016 Kütahya (Baskıda)

Dinç v.d. 2016
Dinç, M., Kaplan, D., Taştemür, E., Yılmaz, B., “2014 yılı Uşak İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması Eski Yunan-Roma (Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma) Yerleşimleri”, 33. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Cilt II, 521-538.

MORDERN KAYNAKLAR

Ameling 2004
Ameling, W., Inscriptiones Judaicae Orientis- II. Kleinasien, Tübingen.

Atik 2003
Atik, S., “’Anadolu Macellumları”, 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Cilt II, 45-55.

Başgelen 2000
Başgelen, N., “Çalınan Geçmiş, Yitirilen Miras: Akmoneia (Ahatköy) Mozaikleri”, Arkeoloji ve Sanat 22, 97/23-25.

Belke, Merscih 1990
Belke, K., Merscih, N., Tabula Imperii Byzantini 7: Phrygien und Pisidien, Wien.

Brèlaz 2011
Brèlaz, C., “Aelius Aristide (OR., 50.72-93) et le choix des irènarques par le gouverneur: À propos d’une inscription d’Acmonia”, Philologos Dionysios Mèlanges offerts au professeur Denis Knoepfler, Nathan Badaud (ed.), Geneve, 603-638.

Buckler, Calder 1939
Buckler, W. H., Calder, W., Monuments and Documents from Phyrygia and Caria, Monumenta Asiae Minoris Antiqua Vol. VI, Manchester.

Carrigton 1976
Carrigton, P., The Distribution and History of Elements of the Native Culture of Roman Phrygia with Reference to Their Ethnic Origin, (The Degree of Doctor of Philophy Thesis of The University of Newcastle), Newcastle.

Cramer 1832
Cramer, J. A., A Geographical and Historical Description of Asia Minor, Vol. II, Oxford.

Çelik 2008
Çelik, K. B., “Türkiye’de Su İletiminde Kullanılan Borulu Sistemlerin Tarihsel Gelişimi Üzerine Bir İnceleme”, Tarihi Su Yapıları Konferansı, 26-27 Haziran 2008 Gümüldür / İZMİR, 79-85

Drew Bear 1976
Drew Bear, T., “Local cults in Graeco-Roman Phrygia”, Greek, Roman and Byzantine Studies 17/3, 247-68.

Drew Bear, Lochman 1991
Drew Bear, T., Lochman, T., “Münzpräger aus Akmonia” Arkeoloji Dergisi I, 51-60.

Erny 2012
Erny, G. K., “Constructing Gender: Female Architectural Patronage in Roman Asia Minor and Syria in the First through Sixth Centuries CE”, Macalester College Classics Honors Projects 13, 1-83.

Giannakopoulos 2013
Giannakopoulos, N., “The Gerausia of Akmonia”, Gphyra 10, 13-31.

Gürdal 2007
Gürdal, T., Anadolu’da Apollon Kültü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.

Hamilton 2013
Hamilton, W. J., Küçük Asya, (Çev. Kasım Toraman), Ankara.

Magie 1950
Magie, D., Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century After Christ, Princeton.

Mitchell 1993
Mitchell, S., Atanolia, Land, Men, and Gods in Asia Minor; The Rise of Church, Vol. 2, Oxford University Press.

Parman 2002
Parman, E., Orta Çağ’da Bizans Döneminde Frigya (Phrygia) ve Bölge Müzelerindeki Bizans Taş Eserleri, Eskişehir.

Ramsay 1883
Ramsay, W. M., “The Cities and Bishoprics of Phrygia”, The Journal of Hellenic Studies Vol. 4, 370-436.

Ramsay 1897
Ramsay, W. M., The Cities and Bishoprics of Phrygia, Vol. I, Part II, Oxford.

Ramsay 1960
Ramsay, W. M., Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, (Çev. Mihri Pektaş), İstanbul.

Robert 1955
Robert, L., Hellenica X, Paris.

Robert 1975
Robert, L., “Nonnos et les Monnaies d’Akmonia”, Journal des Savants Vol.3 Nr. 1, 153-192.

Roller 2004
Roller, E. L., Ana Tanrıça’nın İzinde Anadolu Kybele Kültü, (Çev. Betül Arınç), İstanbul.

Sevin 2001
Sevin, V., Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası I, Ankara.

Sezer 2014
Sezer, S. S., “Akmonia Antik Kentinden Heykeltıraşlık Eserleri”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17, 71-84.

Şahin 2001
Şahin, N., Zeus’un Anadolu Kültleri, İstanbul.

Sherwood 2000
Sherwood, N. A., Roman Architectural influence in Provincia Asia Augustus to Severus Alexander, (A Dissertation presented to the Faculty of Princeton University).

Thonemann 2010
Thonemann, P., “The Women of Akmoneia”, Journal of Roman Studies 100, 163-178.

Thonemann 2013
Thonemann, P., “Phrygia: an anarchist history, 950 BC- AD 100”, Roman Phrygia Culture and Society, Peter Thonemann (ed.), Cambridge.

Trebilco 1987
Trebilco, P. R., Studies on Jewish communities in Asia Minor, (Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy), University of Durham.

Trebilco1991
Trebilco, P. R., Jewish Communities in Asia Minor, Cambridge.

Wissowa 1894
Wissowa, G., “Aal-Apollokrates”, Paulys Real-Encyclopädie, Erster Band, Sttutgard.

Waelkens 1986
Waelkens, M., Die Kleinasiatischen Türsteine: Typologische und Epigraphische Untersuchungen der Kleinasiatischen Grabreliefs mit Scheir tür, Mainz.

Varinlioğlu 2006
Varinlioğlu, E., “Five Inscriptions from Acmonia”, Revue Des Etudes Anciennes 108, 355-373.

Zgusta 1984
Zgusta, L., Kleinasiatische Ortsnamen, Heidelberg.

ANTİK KAYNAKLAR

Ksenophon
Anabasis Onbinlerin Dönüşü, (Çev. Tanju Gökçöl), İstanbul, 1974.

Cicero
Pro L. Flacco Oratio. The Orations of Marcus Tullius Cicero, (translated by C. D. Yonge, B. A. London. Henry G. Bohn), York Street, Covent Garden, 1856.

Hierokles
Synecdemus et Notitae Graecae Episcopatuum, (Gustavi Parthey, Berolini, 1866.

Stephanos Byzantios
Stephani Byzantii Ethnicorvm Quae Svpersvnt, Ed. Augusti Meinekii, Berolini,1859.